Pravila igre

1. Opće odredbe

1.1. Organizator i Izvršitelj igre:

Ova pravila igre sadržavaju uvjete sudjelovanja u igri, na izvlačenju ili na natjecanju (u daljnjem tekstu: „Igra”) koja se odvija i provodi preko tvrtke Havas Worldwide Budapest Zrt. (sjedište: 1117 Budapest, Alíz utca 1.; porezni broj: 12123658-2-43; u daljnjem tekstu: „Izvršitelj”) na Facebook stranici „LG Hrvatska” https://web.facebook.com/LGHrvatska] i na web stranici http://www.lg.com/hr ; u daljnjem tekstu: „Stranice”) tvrtke LG Electronics Magyar Kft. (broj upisa u sudski registar: Cg.01-09-169580, sjedište: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 3/a; porezni broj: 10790386-2-44; u daljnjem tekstu: „Organizator”). Sudjelovanje u Igri znači automatsko prihvaćanje ovih zvaničnih pravila Igre (u daljnjem tekstu: „Pravila igre”). (Osobe koje sudjeluju u Igri u daljnjem tekstu se nazivaju: „Sudionik” ili „Sudionici”.) Ova Pravila igre se ne odnose na druge igre ili promocije kojima upravljamo mi na Facebookovim stranicama, forumima ili namjenskim web stranicama, odnosno na igre u kojima se može sudjelovati pomoću posebnih obrazaca za unos podataka.

Izvršitelj organizira Igru po nalogu Organizatora. (Zaposlenici, ovlaštenici, zastupnici i podizvoditelji Izvršitelja i Organizatora u daljnjem tekstu se nazivaju: „Suradnici”.)

1.2. Uvjeti sudjelovanja u igri

Igra je namijenjena isključivo za osobnu uporabu, njezino je korištenje za poslovne ili komercijalne svrhe strogo zabranjeno. Organizator, Izvršitelj i drugi Suradnici će podatke Sudionika koristiti u skladu s pravilima zaštite podataka koja su opisana u poglavlju „Korištenje i zaštita osobnih podataka – Obavijest o zaštiti podataka” ovih Pravila.

Iz Igre su isključeni Organizator, Izvršitelj, vlasnici Facebooka, vodeći dužnosnici, zaposlenici, oni koji su s njima u radnopravnom odnosu te rođaci svih gore navedenih osoba, određeni u točki 2. § 8:1. Građanskog zakonika, odnosno Suradnici koji sudjeluju u priređivanju, kao i njihovi rođaci navedeni u točki 2. § 8:1. Građanskog zakonika.

Sudionik može biti isključivo fizička osoba koja je napunila 18 godina života, poslovno sposobna i u određenoj zemlji (Hrvatska) ima državljanstvo, te za vrijeme Igre: odobrenjem aplikacije „Lov na selfie stickere” (u daljnjem tekstu: „Aplikacija”) koja je dostupna na Fan stranici (https://web.facebook.com/LGHrvatska) stavlja na raspolaganje Izvršitelju i Organizatoru svoje podatke koje je dala na Facebookovim stranicama, registrira se za Igru putem popunjavanja obrasca koji je dostupan iz Aplikacije, prijavljuje se za primanje biltena i ujedno prihvaća sve uvjete navedene u Pravilima igre.

Istovremeno s registracijom za Igru, prijavom za primanje biltena i sudjelovanjem u Igri Sudionik neopozivo izjavljuje da želi sudjelovati u Igri, da je u svim pojedinostima upoznat s Pravilima igre, te da odredbe istih prihvaća za sebe u potpunosti obvezujućima. Ukoliko Sudionik – u pogledu bilo koje odredbe – ne prihvaća Pravila igre, ili ima prigovore vezane uz njih i tu činjenicu pismeno upućuje Organizatoru, bit će isključen iz Igre, i dalje neće moći sudjelovati u njoj.

Organizator će važećima smatrati isključivo one registracije i prijave za primanje biltena koje su poslate u Igru preko registracijskog sučelja Aplikacije, i to davanjem istinitih osobnih podataka. Ukoliko Sudionik za sudjelovanje u Igri ne koristi svoj vlastiti Facebook profil ili za istu svrhu koristi tuđi račun e-pošte, Organizator i Izvršitelj će u potpunosti isključiti svu odgovornost za sporove koji budu nastali iz prava korištenja. Organizator može isključiti iz Igre Sudionike koji daju neistinite podatke.

Slanjem registracije Sudionik prima k znanju da sadržaj tehničke infrastrukture Igre, kao i njezine performanse, pružena brzina prijenosa poruka i podataka, te brzina davanja odgovora ovise o tehnologiji poslužitelja, i time na gore navedene okolnosti nepovoljno mogu utjecati čimbenici koji su izvan kontrole Organizatora, kao što su (ali ne isključivo) pogreške pri povezivanju, performanse serverskih računala, preopterećenost mreže, zakrčenost mreže, pokrivenost, kao i održavanje sigurne mrežne veze. Organizator i Izvršitelj u potpunosti isključuju svu odgovornost koja bi proistekla iz sadržaja ovog stavka.

Radi ispunjavanja uvjeta Pravila igre Organizator može provjeriti registracije, i ukoliko one, odnosno Sudionik koji ju je poslao iz bilo kojeg razloga ne odgovara uvjetima Pravila igre, dotični Sudinonik može biti isključen iz Igre.

Iz igre može biti isključen i bilo koji Sudionik koji se po mišljenju Organizatora koristi nepoštenim sredstvima tijekom Igre. Bez namjere da ih se u potpunosti navede, evo nekoliko primjera: po mišljenju Organizatora, iz Igre na primjer mogu biti isključeni Sudionici koji u suprotnosti s duhom Igre u Igri sudjeluju kao ekipa pod imenom fizičke osobe, ili se koriste izmišljenim Facebook profilom s ciljem da tim pristupom povećaju svoje šanse za dobitak. Takvim Sudionicima će se smatrati na primjer osobe koje radi sudjelovanja na izvlačenjima ili u drugim nagradnim igrama formiraju grupe i u interesu osvajanja nagrada usklađuju svoje aktivnosti. Također se takvima smatraju i oni koji u Igri sudjeluju na primjer s neistinitim podacima, lažnim Facebook profilom ili lažnim računom e-pošte, i to s ciljem da na nepošten način povećaju svoje šanse za dobitak.

Sudionici koji se budu nepošteno ponašali, dužni su nadoknaditi svu štetu, koju su, vezanu uz Igru, nanijeli Organizatoru i/ili Izvršitelju.

Za sudjelovanje u Igri nije uvjet da se Sudionik pridruži Stranici (klikom na tipku Like/Sviđa mi se). To međutim olakšava njegovo sudjelovanje u Igri, jer na taj način će iz prve ruke moći dobiti informacije o Igri, te će, pomoću novih poruka objavljenih na vremenskoj crti Stranice, moći pratiti vijesti o Igri.

2. Tijek Igre

2.1. Trajanje Igre:

Razdoblje Igre od 16:00 sati 29. rujna 2017.– do 23:59 sati 22. listopada 2017.

2.2. Bit Igre:

Glavna nagrada: dva komada LG Q6

Ostale nagrade: 25 komada LG Tone Pro™ Wireless Stereo slušalica HBS-780 crne boje

Sudionik će igrati u određenom razdoblju igre pod točkom menija „Nagradna igra”. Popunjavanjem obveznih podataka treba se registrirati. Na izvlačenju (vidi točku 2.4.) će sudjelovati oni koji su se tijekom razdoblja igre registrirali za Igru, i između kojih će se 2. studenog 2017. godine odrediti dva dobitnika koji imaju pravo na glavnu nagradu i 25 dobitnika utješnih nagrada, uz 81 zamjenskih dobitnika putem nasumičnog računalnog izvlačenja iz baze podataka. Izvlačenje nije javno. Izabrane dobitnike će Izvršitelj obavijestiti putem e-maila.

Prigodom registracije obvezno se dostavljaju sljedeći podaci:

2.3. Sudjelovanje na izvlačenju:

Na izvlačenju svaki Sudionik ima samo jednu šansu.

2.4. Izvlačenje:

Organizator će obaviti izvlačenje nakon zaključenja faza nagradne igre u 16:00 sati 24. listopada 2017. godine među Sudionicima koji su do zaključenja igre stekli pravo na izvlačenje.

Mjesto izvlačenja: sjedište Izvršitelja. Izvlačenje će se odvijati pomoću računala, shodno nasumičnom odabiru. Prigodom izvlačenja izvući će se dva glavna dobitnika i šest zamjenskih dobitnika.

2.5. Dobitnik:

Dobitnik je taj kojeg Izvršitelj izabere nasumičnim izvlačenjem između onih koji imaju pravo na izvlačenje.

Dobitnikom se može smatrati Sudionik na izvlačenju koji:

Ukoliko Sudionik ne odgovara uvjetima, u pogledu nagrade gubi pravo i na njegovo mjesto stupa zamjenski dobitnik. Obavještavanje zamjenskih dobitnika se odvija na isti način kao i kod glavnog dobitnika (vidi točku 2.6.).

2.6. Zamjenski dobitnici:

Zamjenski dobitnici (po redoslijedu izvlačenja) stupaju na mjesto glavnog dobitnika ukoliko glavni dobitnik ne ispunjava uvjete (ako pri obavještavanju ne dostavi zahtjev za nagradu u određenom roku, odnosno ne odgovara uvjetima prava na sudjelovanje u Igri i uvjetima prava na izvlačenje).

Sudionik koji je osvojio nagradu, daje svoj pristanak da Organizator objavi njegovo ime i mjesto boravka (naziv grada) na svojoj Facebook stranici, odnosno na svojoj web stranici (http://www.lg.com/hr).


2.7. Obavještavanje dobitnika:

Organizator će u roku od 5 radnih dana nakon izvlačenja obavijestiti dobitnika e-mailom o činjenici osvajanja nagrade. U roku od 10 kalendarskih dana nakon obavijesti Dobitnik treba dostaviti svoj zahtjev za nagradu, i to na način koji je opisan u obavijesti, te treba potvrditi uvjete prava na dobitak, i tek će nakon toga imati pravo na preuzimanje nagrade.

Ukoliko dotični dobitnik u određenom roku ne daje izjavu o zahtjevu za nagradu, ili ne može potvrditi uvjete prava na nagradu, gubi pravo na nju i na njegovo mjesto stupa zamjenski dobitnik koji će imati pravo na nagradu. Način obavještavanja zamjenskih dobitnika i njihovi uvjeti prava su istovjetni s obavještavanjem i uvjetima prava prvobitnih dobitnika.

2.8. Sudionik koji je osvojio nagradu, daje svoj pristanak da Organizator na svojoj Facebook stranici i/ili na svojoj web stranici (http://www.lg.com/hr ) objavi njegovo ime i mjesto boravka (naziv grada), te fotografije o predaji nagrade.

3. Nagrada:

Organizator će Dobitnicima osigurati sljedeće nagrade:

Glavna nagrada: dva komada LG Q6

Ostale nagrade: 25 komada Tone Pro™ Wireless Stereo slušalica HBS-780 crne boje (u daljnjem tekstu: Nagrada)

Nagrada nije prenosiva na drugu osobu, i ne može se zamijeniti za protuvrijednost u gotovini.

Preuzimanje nagrade je osobno u sjedištu tvrtke LG Hrvatska, Avenija Većeslava Holjevca 40, Zagreb, 10000, Hrvatska, a troškove vezane uz preuzimanje (na primjer putni troškovi radi preuzimanja nagrade) snosit će dobitnik.

Organizator će isključiti iz Igre registraciju u pogledu koje se nagrada nije mogla isporučiti ili predati Sudioniku zbog toga što su prilikom registracije ili u potvrdi o primitku Obavijesti osobni podaci bili neistiniti, nepotpuni ili pogrešni, ili Sudionik koji se registrirao, zbog drugih razloga ne odgovara osobnim uvjetima koji su opisani u ovim Pravilima igre. Za pogrešne podatke koje je dostavio Sudionik, Organizator i Izvršitelj neće snositi nikakvu odgovornost.

4. Preuzimanje nagrade

4.1. Nagrade trebaju biti preuzete u sjedištu Organizatora u roku od 30 dana nakon određenog Roka.

4.2. Organizator neće preuzeti nikakvu odgovornost za nepreuzimanje ili kasno preuzimanje nagrade sa strane Sudionika.

4.3. Dobitnici su dužni surađivati s Organizatorom i Izvršiteljem kako bi došlo do predaje nagrade. Ako dobitnik ne udovoljava ovim obvezama surađivanja i stoga se izjalovi pravovremena predaja nagrade, za tu okolnost se ne može utvrditi odgovornost Organizatora. Organizator može osigurati mogućnost preuzimanja nagrada u gore navedenom roku, rok preuzimanja se ne može produžiti, stoga, ako dobitnik propusti rok, gubi pravo na nagradu.

4.4. Do predaje nagrade Organizator može isključiti iz Igre Sudionika koji ne odgovara osobnim i formalnim uvjetima koji su opisani u ovom dokumentu. Za posljedice proizašle iz dostavljanja pogrešnih sudionikovih podataka Organizator neće snositi odgovornost.

5. Odgovornost i isključenje odgovornosti

5.1. Sudionikova je odgovornost da se uvjeri u to da nepozvani ne sudjeluju u Igri pomoću njegovog Facebook profila, e-mail adrese i telefona, Organizator neće snositi nikakvu odgovornost za to. Organizator isključuje svu odgovornost i mogućnost pravnog lijeka u slučaju sporova vezanih za korisnička prava.

5.2. Za posljedice i štete proizašle iz dostavljanja pogrešnih ili lažnih sudionikovih podataka Organizator neće snositi odgovornost. Za neuspjeh ili izjalovljenje predaje obavijesti, odnosno nagrade, te za nastale štete proizašle iz manjkavosti ili netočnosti podataka koje su dostavili Sudionici (netočno ime ili adresa itd.), Organizator neće snositi nikakvu odgovornost.

5.3. Zbog tehničke greške neprispjela imenovanja ne ovlašćuju na sudjelovanje u Igri. Korištenje automatskog sustava (na primjer roboti i slični) za višestruko imenovanje je zabranjeno, i svaki pokušaj imenovanja pomoću automatiziranog sustava poništava pravo Sudionika na nagrade, u kojim slučajevima se ne mogu potraživati nikakva prava spram Organizatora ili Izvršitelja.

5.4. Ni Organizator, ni Izvršitelj, ni nijedan od Suradnika nije odgovoran i isključuje svaki zahtjev za obeštećenje, nadoknadu štete ili mogućnost pravnog lijeka za eventualne greške, manjkavosti, neispravnosti tijekom sudjelovanja, za troškove, štete i gubitke proizašle ili vezane za kašnjenja nastala tijekom Igre, ne uključujući ovdje odgovornost za život, za povredu tjelesnog integriteta i za oštećenje zdravlja, odnosno za štete koje je kod klijenta prouzrokovao namjerno ili krajnjom nepažnjom. Organizator ne preuzima odgovornost za eventualne pogreške u pisanju.

6. Što se događa ako internetska stranica ne radi na odgovarajući način ili nije dostupna?

6.1. Organizator ne odgovara za kašnjenje zbog pogonske smetnje, niti za nedostupnost Stranice. S vremena na vrijeme se može desiti da se usluga ne može koristiti zbog razloga koji su izvan kontrole Organizatora.

6.2. Organizator nije odgovoran za ostale tehničke probleme, i isključuje svaki zahtjev za nadoknadu štete tijekom sudjelovanja u Igri. U slučaju tehničkih problema može se poslati poruka na web stranici http://www.lg.com/hr/podrska ili na Facebook stranici tvrtke LG Hrvatska. Organizator ne preuzima odgovornost za tehničke greške ili za greške pri unosu podataka koje se javljaju tijekom Igre, niti za druge greške koje se javljaju zbog razloga koji su izvan kontrole Organizatora.

7. Ostale informacije

7.1. U Igri je svaki nagomilani duhovni proizvod pod zaštitom autorskog prava, stoga ga je zabranjeno izmijeniti, kopirati, preprodavati, odnosno ni u kojem obliku ga se ne može reproducirati bez pismenog ovlaštenja vlasnika prava. Trgovačka marka LG je zaštićena i u pisanom i u grafičkom obliku. Organizator ima pravo na zaštitu trgovačke marke. Trgovačka marka se ne može koristiti ni na koji način, ni po kojem pravnom osnovu bez prethodnog pismenog odobrenja Organizatora. Protupravno korištenje može povući za sobom pravne posljedice koje su određene propisima autorskog prava, građanskog prava, odnosno krivičnog prava.

7.2. Organizator može poništiti ili obustaviti Igru djelomično ili u cijelosti iz bilo kojih tehničkih, komercijalnih, funkcionalnih razloga ili iz razloga određenih pravnim propisima. U slučaju da Organizator obustavi Igru, Organizator će se truditi da prethodno objavi informaciju o obustavi. Istovremeno, ovisno o razlogu poništenja, obustave ili promjene, može se desiti da neće biti moguće prethodno objaviti informaciju. Organizator zadržava pravo da ove uvjete ili samu Igru dopuni ili izmijeni. Organizator neće voditi prepisku u vezi s Igrom, informacije će davati isključivo na web stranici http://www.lg.com/hr/podrska  ili na Facebook stranici LG Hrvatska.

7.3. Sudionici prihvaćaju da preuzimaju potpunu odgovornost za štete koje Organizatoru prouzrokuju tijekom Igre kršenjem bilo kojeg stavka Pravila igre. U slučaju kršenja Pravila igre, Organizator može oduzeti dostupnost Igre od bilo kojeg Sudionika.

7.4. Ova Pravila igre su dostupna na stranici http://www.lg.com/hr. Organizator i Izvršitelj zadržavaju pravo da ove uvjete ili samu Igru dopune ili izmijene. Prihvaćanjem uvjeta Sudionik prima k znanju da performanse Stranice, njezina brzina prijenosa poruka i podataka, te brzina davanja odgovora ovise o tehnologiji poslužitelja, i time na gore navedene okolnosti nepovoljno može utjecati preopterećenost mreže i drugi čimbenici koji su izvan kontrole Organizatora i njegovog Opunomoćenika, kao što su na primjer (ali ne isključivo) zakrčenost mreže, pokrivenost, pogreške pri povezivanju, kao i održavanje sigurne mrežne veze.

7.5. Igra se ne odvija u organiziranju ili izvršenju Facebooka. Facebook u njoj ne sudjeluje ni kao sponzor, ni kao administrator. Sudionici primaju k znanju da svoje podatke preko Facebooka dostavljaju Organizatoru, Izvršitelju i Suradnicima koji sudjeluju u izvršenju Igre. Istovremeno Facebook može primiti podatke od svojih podružnica ili partnera oglašivača, kupaca i ostalih trećih strana, što im olakšava distribuciju reklama, interpretiranje online aktivnosti i općenito poboljšanje Facebookovih usluga (detaljnije o tome možete pročitati u Facebookovom Pravilniku o korištenju podataka) (https://www.facebook.com/about/privacy/your-info).

7.6. Organizator zadržava pravo izmjene Pravila igre. Ako se u vezi s Igrom postavljaju daljnja pitanja ili iskrsne neki problem, informacije se mogu tražiti na web stranicihttp://www.lg.com/hr/podrska  ili na Facebook stranici tvrtke LG Hrvatska.

7.7. U pogledu nagrade koja će se izvlačiti u Igri, Sudionik prima k znanju da u smislu poreznih propisa izmijenjenih 1. siječnja 2012. godine (70. §. Zakona o porezu na osobni dohodak br. CXVII. iz 1995. godine), u slučaju dobitka u vezi s nagradom Organizator ima obvezu prijave i obvezu plaćanja poreza na osobni dohodak (16%), odnosno doprinosa za zdravstveno osiguranje (27%).

7.8. Kako bi Organizator mogao udovoljiti svojim obvezama u pogledu registracije porezne obveze koje su određene pravnim propisima, dobitnik je dužan surađivati tijekom kontaktiranja s Organizatorom eventualno u priopćenju i dostavljanju daljnjih potrebnih osobnih podataka (uglavnom vezanih za porez). Ukoliko Sudionik ne udovolji svojoj obvezi dostavljanja podataka koja je navedena u ovoj točki, neće imati pravo na preuzimanje nagrade, i na njegovo mjesto stupa zamjenski dobitnik.

7.9. U slučaju da eventualno nastane pravni spor sa Sudionicima, Organizator ga u prvom redu želi riješiti mirnim putem. Za gore navedene uvjete korištenja mjerodavni su propisi mađarskog prava. Ukoliko u slučaju spora stranke ne mogu doći mirnim putem do sporazuma, imaju pravo obratiti se sudu sa stvarnom i mjesnom nadležnošću.

8. Korištenje i zaštita osobnih podataka – Obavijest o zaštiti podataka:

8.1. Organizator koristi osobne podatke Sudionika u Igri radi ispunjenja svojih obveza iz Pravila igre, prema uvjetima koje je odobrio Facebook.

8.2. Ova Igra nije osmišljena s ciljem da Sudionici putem nje šalju povjerljive podatke ili podatke sličnog karaktera. Međutim, pri pojedinim fazama Igre može doći do traženja takvih podataka, pri čemu će biti navedena njegova svrha. U takvom će slučaju Organizator na određenom mjestu navesti cilj traženja podataka. U pogledu osobnih podataka Organizator postupa pridržavajući se propisa Zakona br. CXII. iz 2011. godine. Ako pravna obveza ne postoji, obrađene osobne podatke Organizator – bez izričite pismene suglasnosti dotične osobe – neće prosljeđivati trećim stranama. Time što Sudionik Organizatoru šalje bilo koju informaciju, ujedno osigurava neograničeno i neopozivo pravo tvrtki LG Hrvatska na korištenje, kopiranje, objavu, ostvarivanje, modificiranje, predaju i širenje te informacije. Osim toga daje svoj pristanak da se Organizator slobodno koristi idejama, koncepcijama, znanjima ili tehnologijama koje mu je korisnik poslao u bilo koju svrhu. Organizator će uništiti osobne podatke kad ih prestane koristiti, ili na zahtjev Sudionika.

Zagreb, 26. rujna 2017.

Ugodnu zabavu želi Vam LG Hrvatska